Unsere Gemeinde

Kurullar | YOL ve Erkan Kurulu

YOL ve Erkan Kurulu

Name

Aufgabe

Mehmet Bozoğlu

Başkan

Halil Hüyük

2. Başkan

Deniz Serin

Sekreter

Ali Açıkgöz ve Remzi Altunkaymak

Muhasebe

Erdoğan Aksoy ve Murat Bülbül

Üye